Oferta

Odprawy celne w Żarach

Specjalizujemy się w świadczeniu usług z zakresu odpraw celnych. Na bieżąco informujemy klienta o wszelkich sprawach związanych z odprawą celną i cłem. Reprezentujemy naszych klientów przed urzędami.

Zajmujemy się importem i eksportem towarów za granicę oraz deklaracjami INTRASTAT, VAT-UE (procedura uproszczona).

Wypełniamy dokumenty CMR, DWC, Karnet TIR, świadectwo pochodzenia i EUR1 i ATR

W ofercie:

  • odprawy celne realizowane w całej Polsce: pocztowe, drogowe, kolejowe.

- import

- eksport

  • procedura uproszczona – realizowana w Żarach
  1. Wapienna 4, 68-200 Żary
  • odprawy celne z odroczonym podatkiem VAT zgodnie z art. 33a Ustawy o VAT
  • procedury gospodarcze:

- uszlachetnianie czynne

- uszlachetnianie bierne

- końcowe przeznaczenie

  • rejestracja EORI
  • sporządzanie wniosków i odwołań do Urzędu Celnego
  • weryfikacja dokumentów składanych do Urzędu Celnego
  • przygotowywanie i składanie deklaracji statystycznych Intrastat
  • wystawianie i legalizacja:

- świadectwa pochodzenia

- EUR.1

- AT.R

przesyłanie potwierdzeń w eksporcie po przekroczeniu granicy Unii Europejskiej IE599

google logo